Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analytische tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Hun contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analytische tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

U heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van de beperking van de gegevensverwerking eisen verwijderen.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
Als u bezwaar maakt volgens artikel 21 lid 1 DSGVO moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de computer die toegang heeft
Tijdstip van serververzoek
IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.< /p>

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bank die is belast met de betalingsverwerking.

De gegevens worden niet verder verzonden, of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Plug-ins en tools

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Translate
Deze site gebruikt de Google Translate-service via een API om deze website in andere talen te vertalen. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Translate te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Translate wordt gebruikt in het belang van een meertalige weergave van onze website. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/ beleid/privacy/.

5. Online verkooppartners

Gebruik van de online boekingstool DIRS21 van TourOnline AG
Onze online aanwezigheid maakt gebruik van de online boekingstool DIRS21 (hierna "OBT" genoemd) van TourOnline AG, Borsigstraße 26, 73249 Wernau, om online boekingen van accommodatiediensten en andere reisdiensten, evenals voor het verwerken van aanvragen, Duitsland (www.dirs21.de, hierna "TOAG"). Als onderdeel van de OBT verwerkt TOAG de gegevens als verantwoordelijke. De informatie en bepalingen over gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van TOAG voor de OBT, die u op elk moment kunt inzien vanuit de OBT of op www.dirs21.de/datenschutz.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ausflüge, Wanderungen, Radtouren, Wintersportreisen oder Geschäftsreisen in Sieber im Harzgebirge

Buchen Sie jetzt